Odpowiedzialnie
tworzymy
zrównoważoną
przyszłość

Efektywność Energii

Staramy się stale podnosić efektywność energetyczną w naszych zakładach produkcyjnych. Wdrażamy nowoczesne rozwiązania i technologie, które pozwalają nam zmniejszyć zużycie energii, co w konsekwencji przekłada się na mniejsze emisje CO2. Dążymy do osiągnięcia neutralności węglowej w naszych zakładach, aby stali się one przykładem dla innych firm w sektorze.

Zamknięty obieg materiałów

Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie obiegu zamkniętego materiałów, co oznacza, że dążymy do minimalizacji marnowania zasobów poprzez projektowanie naszych produktów w sposób umożliwiający łatwiejszy demontaż i recykling. Poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz nowoczesnych technologii, staramy się tworzyć produkty, które mają dłuższą żywotność i które można łatwo naprawiać, modernizować lub odzyskiwać po zakończeniu ich użytkowania.

Kluczowym aspektem misji Phillips jest zaangażowanie w zrównoważony rozwój i dbanie o środowisko naturalne. Podejmujemy odpowiedzialne działania na rzecz ograniczenia emisji CO2 i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Dążymy do osiągnięcia bardziej zrównoważonej przyszłości, zarówno poprzez tworzenie produktów o mniejszym wpływie na środowisko, jak i propagowanie innowacyjnych rozwiązań proekologicznych w całej branży. Jesteśmy zdeterminowani w naszym działaniu i wspólnie, jako globalna społeczność, pragniemy przyczynić się do ochrony naszej planety dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Recykling

Wierzymy, że recykling ma ogromny wpływ na redukcję odpadów i ochronę zasobów naturalnych. Właśnie dlatego w naszych procesach produkcyjnych koncentrujemy się na minimalizowaniu odpadów oraz segregacji materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.

Edukacja

Jesteśmy świadomi tego, że walka ze zmianami klimatycznymi wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, klientów i partnerów. Dlatego prowadzimy kampanie edukacyjne, szkolenia oraz angażujemy naszych pracowników w inicjatywy proekologiczne. Wspieramy również edukację naszych klientów, aby zachęcić ich do bardziej świadomego wyboru produktów o mniejszym wpływie na klimat.